باغ گلهای شیراز/مهرداد صفرپور دهکردی

پذیرای مسافران بسیاری از سراسر ایران است. با وجود باغات سرسبز و پر گل بهار شیراز بوی گل می‌دهد.